Перейти к содержанию
Авторизация  
Sepafim

Украина запрет от 5 января

Рекомендуемые сообщения

Кабинет министров Украины расширил перечень наркотических средств, психотропных вещество и прекурсоров. Это закреплено постановлением от 5 января 2011 года №4, которое вступает в силу с дня опубликования, которое опубликовано на правительственном портале.

 

Этим документом вносятся изменения в постановление от 6 мая 2000 года «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» и от 10 октября 2007 года «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые содержатся в препаратах».

 

В частности запрещены к использованию и распространению синтетические наркотики JWH-250, JWH-251 и JWH-203, активно использующиеся в курительных и аромасмесях.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 січня 2011 р. № 4

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203

 

1. У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770:

 

1) у таблиці I:

 

список № 1 доповнити такими позиціями:

 

“Бензилморфін

 

 

 

 

3-моноацетилморфін

 

 

 

 

6-моноацетилморфін”;

 

 

 

 

список № 2 доповнити такими позиціями:

 

“АТМ (альфа-метилтриптамін)

 

 

2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін

 

NMT (N-метилтриптамін)

 

 

2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін

 

Буфотенин (5-OH-DMT)

 

 

3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол

 

Бутилон (b-кето МВDB)

 

 

2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он

 

БДБ (J, BDB)

 

 

L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)

 

Етилон (b-кето МДЕА)

 

 

2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)

 

MBDB

 

 

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін

 

MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)

 

 

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін

 

Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)

 

 

1-(3-хлорфеніл)піперазин

 

Метилон (b-кето МДМА)

 

 

(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)

 

СР 55,940

 

 

(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)

 

2С-Е

 

 

2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

 

2С-І

 

 

2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

 

2С-Т-2

 

 

2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

 

2С-Т-7

 

 

(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)

 

PCA

 

 

(пара-хлорамфетамін, 4-CA)

 

JWH-250

 

 

1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол

 

JWH-251

 

 

1-пентил-3-(2- метоксифенілацетил)індол

 

JWH-203

 

 

2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон

 

5-МеО-АМТ

 

 

5-метокси-альфа-метилтріптамін

 

5-МеО-NМТ

 

 

 

 

SR-18

(RCS-8, ВЕМ-8)

 

 

1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон

 

SR-19

(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)

 

 

(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон

 

 

 

 

1-(3-трифторфеніл)-піперазин)

 

 

 

 

2-фторметкатинон

 

 

 

 

3-фторметкатинон

 

 

 

 

4-метил-N-етилкатинон

 

Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин

 

 

 

 

Насіння Гермала (Peganum Harmalae) та екстракти і настойки з нього

 

 

 

 

Лоза Каапи “Золотої” (Banisteriopsis саарі) та екстракти і настойки з неї

 

 

 

 

Кора Чалипонга (Diplopterys cabrerana) та екстракти і настойки з неї

 

 

 

 

Кора Мімози (Mimosa Hostilis) та екстракти і настойки з неї

 

 

 

 

Кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi, syn. Tricho-cereus pachanoi) та екстракти і настойки з нього”;

 

 

 

 

2) список № 2 таблиці II після позиції

 

“Дронабінол ((-)-транс-дельта-9- тетрагідроканабінол)

 

 

(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

 

 

 

 

 

доповнити такою позицією:

 

“Кетамін

 

 

(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)”;

 

3) список № 2 таблиці III доповнити такими позиціями:

 

“Амінептин

 

 

 

 

7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота

 

Амітриптилін

 

 

 

 

(5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-дигідродибензоциклогептен)

 

Апрофен (тарен)

 

 

5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

 

Гама-бутиролактон

 

 

 

 

Левана

 

 

(моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4діазепін-3-іл] сукцинату моногідрат)

 

Тіанептин

 

 

 

 

(RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид

 

Фенілетиламін

 

 

(2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)”;

 

4) у таблиці IV:

 

список № 1 доповнити такими позиціями:

 

“Ангідрид оцтової кислоти

 

 

оцтовий ангідрид

 

Фенілоцтова кислота

 

 

альфа-толуїлова кислота”;

 

у списку № 2:

 

виключити такі позиції:

 

“Ангідрид оцтової кислоти

 

 

оцтовий ангідрид”;

 

“Фенілоцтова кислота

 

 

альфа-толуїлова кислота”;

 

примітку доповнити абзацами такого змісту:

 

“Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

 

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

 

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).”.

 

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203:

 

позицію “Кодеїн” викласти в такій редакції:

 

“Кодеїн

 

 

25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози

 

2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози”;

 

позицію “Псевдоефедрин” викласти в такій редакції:

 

“Псевдоефедрин

 

 

25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози

 

2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози”;

 

позицію “Фенілпропаноламін” викласти в такій редакції:

 

“Фенілпропаноламін

 

 

25 міліграмів — для неподільних або дозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози

 

2 міліграми на мілілітр — для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози”.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мало кто знает что молекулу ДМТ наш организм производит во время сна.

У нас давно народ(в теме) стебется, получается, что запрет на ДМТ делает всех людей

ежедневно отходящих ко сну - наркоманами)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу дмт вот что думал,Йопо не запретили осталось только подобрать мао вместо гармали или Чалипонга)) ну ето всеравно немного не то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

При таких раскладах они скоро запретят деревьям расти и людям размножатся...

оФФтопик

Гори оно огнем!!! Вместе с ними.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Складывается впечатление что Украино повторяет "правовые" шаги за РФией

вне зависимости от того кто керует. Толи памаранчови

(со слов коренных Украинцев до этого путча небыло такого слова в лексиконе) толи Януковощ.

Комуто явно пофиг мышиная возня и игры в президенты,

но четко ясно какие законы будут в отстойной зоне перед Евросоюзом.

 

При таких раскладах они скоро запретят .... людям размножатся...

оФФтопик

Да ты просто не хочешь смотреть правде в глаза. snooks

Уже давно всё запрещено! Только как и в законах - есть писаные а есть неписаные. Вот ходорок хотел проскочить а его хлопнули.

Хлопнули как за бизнес. А у него была огромная молодежная программа

за которую молодежь орала ура! (А ща про то вааще никто не гугу)

И думал он подаваться в прэзидэнты.

И с такой прогой - ему были распахнуты двэри поддержки у молодежи.

ВВ вкурил быстро тему, ему не надо дрлго в бошку вколачивать, бо дядько в разведке Пэпси пыв, он скумекал шо каво куда...

(Эту инфу мне поведала девчёнка, котрая была из мест тусовки Ходорка.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А никто не встречал в сети случайно экстракцию ДМТ из йопо? Нужно попробовать так же как и с мимозой.

Вот и я дотянул до последнего, не успел затариться. Когда розу запрещали, то дали хоть время на распродажу, а тут на тебе!

2 Heretic, скорее всего, запрет сделали по требованию международных кредиторов, как условие получение очередной подачки от МВФ. Ну за одно и земли с заводами втюхали. Норкоманы должны тариться в Европе, везти свои бабки туда, в Чехию, например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

63430081749.jpg

Уникальное приспособление, повышающее настроение человека в холодные и короткие зимние дни, а также придающее мощный заряд оптимизма, разработали финские специалисты. Внешне высокотехнологическое приспособление напоминает популярный музыкальный плеер iPod. Однако вместо звукового сигнала через наушники в ухо подается световой импульс. Клинические исследования ноу-хау показали, что подверженный воздействию света слуховой канал реагирует выделением биохимических веществ, способствующих улучшению настроения. С помощью «светового источника оптимизма» в течение 4 недель удалось вывести из депрессии 22 больных из 25 испытуемых.

http://news.gismeteo.ru/news.n2?item=63430081749

 

PS. Также надо срочно запретить!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

2С-Е

 

 

2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

 

2С-І

 

 

2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

 

2С-Т-2

 

 

2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

 

2С-Т-7

 

 

(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)

 

стоп,стоп....А что.До этого у вас типа 2С серия была легальна? :o:o

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Сам в шоке что дмт под роздачу попало,нашли с чем боротса.

у нас все тоже самое............по всем фронтам.Тока мы уже год в этой теме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Хлопнули как за бизнес. А у него была огромная молодежная программа

за которую молодежь орала ура! (А ща про то вааще никто не гугу)

И думал он подаваться в прэзидэнты.

И с такой прогой - ему были распахнуты двэри поддержки у молодежи.

ВВ вкурил быстро тему, ему не надо дрлго в бошку вколачивать, бо дядько в разведке Пэпси пыв, он скумекал шо каво куда...

(Эту инфу мне поведала девчёнка, котрая была из мест тусовки Ходорка.)

 

имхо эта девчонка была на грантах у Ходора.

:)

 

которые ему прописали давать всем. кто его пропихивать будет.

а программа это бумага.

в реале все будет все равно иначе.

а хлопнули его за дело.

он хотел контрольный пакет газпрома , точнее, своей фирмы Юкоса продать зарубежной фирме, принадлежащей рокфеллеру.

ну наверное не надо говорить,что было бы , если бы контрольный пакет был у америкосов.

пенсии бы в РФ хер получали бы. было бы как при ЕБ. все бы сосали талоны снова.

А америкосы не дураки. В ЦРУ понимают, что надо на молодежь давить. поэтому блогерров готовят для информационной войны.

у меня знакомый съездил в штаты. через неделю после приезда пришло ему письмо с предложением приехать уже у нас в одно местечько, для повышения так сказать квалификации блоггерной деятельности. естественно для пользы Штатов.

им сейчас заварухи нужны по всему миру, чтобы долги свои не платить.

 

Поэтому они готовы весь мир взорвать, лишь бы сделать нестабильность у всех кроме них. чтобы доллар спасти.

 

у нас в Рф тоже запретили даже коноплю вслед за америкосами. не понимая, что загубят самую большую промышленность. канаты, пенька, конопляное масло. излечивающее от даже псориаза, ткани.. все похерили козлы.

хотя никаких наркоманов не было, когда коноплю растили. да и кому нахер пеньковые сорта сдались?

ну наварят молока единицы. ну и хрен бы с ними.. уж всяко лучше чем бухать алкоголь литрами и подыхать в канавах.

то же и с дмт. ну кому сдались мимоза или всякая экзотика? можно подумать, что народ в каждой квартире тонами из аяхуаски варит себе чай в каждой семье..

ну заработает какой нибудь продавец на этом без налога даже. то все равно это не та беда, что идет от водки паленой и непаленой, один хер яд, и окрашенного разбавленного пойла типа под названием пива и вина с энергетиками, или героина.

ну несравнимая же беда.

даже кодеин из сиропа кашлевого и то более проблемнее.но запрещают несчастные кактусы лофофоры. которые даже колючек не имеют, чтобы защититься.

потому что после них у людей глаза открываются на то, как устроен мир.

потому что после энтеогенов люди перестают быть рабами бухла, и героина и прочей отравы.

перестают пить и начинают думать и заниматься здоровьем своим.

мозгами.

поэтому надо понимать - если человек не пьет - он свой. запрещает кактус мескалито и грибы - враг.

я не сторонник, чтобы грибы свободно продавали вместе с кактусами.

это кстати только повредило бы.

потому что кто дозрел тот сможет сам найти и сам взять ответственность за употребление.а сделав доступным, можно навредить больше..

но в одном списке помещать героин и кактус и делать вид, что яд алкоголь вне списка и продавать его в продуктовых магазинах это перебор.

кстати. Только Путин - ПЕРВЫЙ, кто поздравлял народ с новым Годом без стакана.

для меня это говорит больше чем любые сидящие на зарплате у госдепа блогеры или те, кто ходит на поклон к послу американскому за указаниями.

как недавно Яблочник ходил..

:)

а п..ить языком что угодно можно..и обещать..

Юща тоже много чего обещал.. а делал только в свой карман.

Так что ждать, что будет своя политика отдельная от Штатов что в РФ, что на Украине можно только в случае одном - если не будет огляда на Штаты и Англосаксов.

А своя голова включена будет..

невежество = вот основной враг. имхо.

чем больше будут знать правду,в том числе и о воздействии того или иного вещества, то меньше возможности будет задурить голову..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а хлопнули его за дело.

он хотел контрольный пакет газпрома , точнее, своей фирмы Юкоса продать зарубежной фирме, принадлежащей рокфеллеру...

Ага! Е..ейский нюх сработал ранее чем у наших медведей при руле власти...

Перечень юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

 

1. Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

 

2. Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"

 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)"

 

5. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл"

 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Меррилл Линч Секьюритиз"

 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

 

9. Открытое акционерное общество "Российский аукционный дом"

 

10. Филиал частной компании с неограниченной ответственностью "ГОЛДМАН САКС (Россия)"

 

Родное правительство РФ опубликовало этот список лишь 5 месяцев спустя - 18 марта 2011г., в «Российской газете». Продавцами имущества России по поручению и «слёзной просьбе» России назначены шесть западных банков и компаний, включая организатора и постоянного члена ФРС «ГОЛДМАН САКС», которого даже в США считают виновником всех последних шести кризисов и часто применяют к ним эпитет «бандитская».

А теперь это спускается от ПЕРВЫХ ЛИЦ... ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

скажу больше.

до недавнего времени наш Центральный банк не подчинялся правительству вообще и печатал деньги сколько хотел и под любые проценты давал в рост государству. это был , да и остается ООО.. частная лавочка группы, которая просто печатает деньги и дает их в рост.

 

только с приходом Путина их потеснили немного..

 

так что не все так просто как пишут газеты и печатают. надо смотреть в корень и кто печатает. в том числе и Российская газета.

:) она может быть такой же российской как и газета "Киев Еврейский", или

газета «Войс оф Джейкоб» ...

нет смысла говорить вообще о правительстве. там свои кланы, свои группировки и разные течения.

надо тоже видеть конкретно и приложимо к ситуации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

до недавнего времени наш Центральный банк .

Ну а в настоящее время нарисовали иную картинку декорацию...

Посему наверное и была озвучена упер прибыль центробанка и Грефф типа на коне...

(или кто там ещё за кадром...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

×
×
  • Создать...